Zakat Mal: Apa yang Harus Kamu Ketahui Tentang Zakat Mal?

Huda Nuri

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta, baik itu uang tunai, emas, perhiasan, hewan ternak, dan lain-lain. Zakat mal juga disebut sebagai zakat harta. Zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Kriteria Zakat Mal

Kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang agar wajib mengeluarkan zakat mal adalah sebagai berikut:

 1. Pemilik harta
  Pemilik harta harus merupakan seorang muslim dan sudah memenuhi syarat menjadi muzakki.

 2. Harta
  Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang mencapai nishab, yaitu batasan jumlah minimum dari harta yang harus dipenuhi agar wajib dizakatkan.

 3. Jumlah
  Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai harta yang dimiliki.

Perhitungan Zakat Mal

Perhitungan zakat mal cukup sederhana. Kamu hanya perlu menentukan apakah harta yang kamu miliki sudah mencapai nishab atau tidak. Nishab pada zakat mal saat ini sebesar 85 gram emas. Jika nilai harta kamu mencapai nishab atau lebih, maka kamu harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai harta tersebut.

Contohnya, jika kamu memiliki uang tunai senilai 100 juta rupiah, maka kamu harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 juta rupiah setiap tahunnya.

Keuntungan Mengeluarkan Zakat Mal

Mengeluarkan zakat mal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:

 1. Menjaga Keseimbangan Ekonomi
  Dengan mengeluarkan zakat mal, maka orang yang memiliki harta lebih dapat membantu orang yang membutuhkan. Hal ini dapat menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat.

 2. Membersihkan Harta
  Mengeluarkan zakat mal dapat membersihkan harta dari segala bentuk sifat tamak, rakus, dan serakah yang dapat merusak kesejahteraan sosial.

 3. Mendekatkan Diri pada Allah
  Mengeluarkan zakat mal merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT.

BACA JUGA:   Tips Bayar Zakat Online

Cara Mengeluarkan Zakat Mal

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan zakat mal, yaitu:

 1. Melalui Badan Amil Zakat (BAZ)
  Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Kamu dapat mengeluarkan zakat melalui BAZ yang berada di daerah kamu tinggal.

 2. Mengeluarkan Zakat Langsung Ke Penerima Manfaat
  Kamu juga dapat menyalurkan zakat langsung ke penerima manfaat seperti orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu.

Kesimpulan

Zakat mal adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan mengeluarkan zakat mal, kita dapat menjaga keseimbangan ekonomi, membersihkan harta dari sifat tamak dan serakah, serta mendekatkan diri pada Allah SWT. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan zakat mal, termasuk mengeluarkan zakat melalui BAZ atau langsung ke penerima manfaat. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, kita dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain.

Also Read

Bagikan: